Обавештење о лиценцама за овлашћена лица

26 октобар 2020

Управа за спречавање прања новца, сходно члану 84. став 1. тачка 4) Закона, обавештава обвезнике о примени одредаба Закона које се односе на лиценце и Правилника о стручном испиту за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица.

 

Обавештење се налази у делу Стручна мишљења