НРА – резултати процене ризика

21 децембар 2021


На седници Владе Републике Србије одржаној 30. септембра 2021. године донет је Закључак о усвајању Националне процене ризика од прања новца и националне процене ризика од финансирања тероризма, Процене ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине и Процене ризика од финансирања ширења оружја за масовно уништење.

 

Имајући у виду актуелност питања финансирања ширења оружја за масовно уништење и дигиталне имовине, уз ажурирање националних процена ризика од прања новца и финансирања тероризма, сагледани су по први пут ризици којима је изложен систем Републике Србије и у односу на те две области. Тачније, Република  Србија је израдила четири стратешка извештаја од којих два представљају свеобухватно преиспитивање ризика из 2018. године, у делу који се односи на  прање новца и финансирање тероризма, док је по први пут процењен ризик од финансирања ширења оружја за масовно уништење и ризик од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине.

 

Национални координатор целокупног процеса израде процена ризика и председник радне групe коју је образовала Влада Републике Србије, била је иста особа као у претходна два циклуса националне процене – гђа Јелена Пантелић из Управе за спречавање прања новца. Чланови Радне групе за израду националне процене били су представници Републичког јавног тужилаштва, Тужилаштва за организовани криминал, Министарства унутрашњих послова, Безбедносно-информативне агенције, Канцеларије савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Министарства правде, Управе за спречавање прања новца, Народне банке Србије и Комисије за хартије од вредности.

 

У проценама ризика, у оквиру којих су сагледаване претње и рањивости система у периоду 2018 – 2020, учествовало је више стотина учесника из јавног и приватног сектора што је допринело објективном сагледавању свих присутних ризика. Радећи заједно представници приватног сектора имали су прилику да дају своје виђење система и предлоге за активности које је потребно спровести како би се одређени ризици који су процењени разумели на адекватан начин.

 

Ради елиминисања и ублажавања новоуочених ризика, односно прерасподеле ресурса у складу са тим ризицима, надлежни органи ће приступити изменама и допунама Акционог плана уз Стратегију за борбу против прања новца и финансирања тероризма.

 

Надлежни органи су припремили извод из националне процене за јавност који можете преузети са ове странице или из секције „Библиотека“.