NRA – rezultati procene rizika

21 decembar 2021


Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 30. septembra 2021. godine donet je Zaključak o usvajanju Nacionalne procene rizika od pranja novca i nacionalne procene rizika od finansiranja terorizma, Procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine i Procene rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

 

Imajući u vidu aktuelnost pitanja finansiranja širenja oružja za masovno uništenje i digitalne imovine, uz ažuriranje nacionalnih procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, sagledani su po prvi put rizici kojima je izložen sistem Republike Srbije i u odnosu na te dve oblasti. Tačnije, Republika  Srbija je izradila četiri strateška izveštaja od kojih dva predstavljaju sveobuhvatno preispitivanje rizika iz 2018. godine, u delu koji se odnosi na  pranje novca i finansiranje terorizma, dok je po prvi put procenjen rizik od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje i rizik od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine.

 

Nacionalni koordinator celokupnog procesa izrade procena rizika i predsednik radne grupe koju je obrazovala Vlada Republike Srbije, bila je ista osoba kao u prethodna dva ciklusa nacionalne procene – gđa Jelena Pantelić iz Uprave za sprečavanje pranja novca. Članovi Radne grupe za izradu nacionalne procene bili su predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, Tužilaštva za organizovani kriminal, Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije, Kancelarije saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, Ministarstva pravde, Uprave za sprečavanje pranja novca, Narodne banke Srbije i Komisije za hartije od vrednosti.

 

U procenama rizika, u okviru kojih su sagledavane pretnje i ranjivosti sistema u periodu 2018 – 2020, učestvovalo je više stotina učesnika iz javnog i privatnog sektora što je doprinelo objektivnom sagledavanju svih prisutnih rizika. Radeći zajedno predstavnici privatnog sektora imali su priliku da daju svoje viđenje sistema i predloge za aktivnosti koje je potrebno sprovesti kako bi se određeni rizici koji su procenjeni razumeli na adekvatan način.

 

Radi eliminisanja i ublažavanja novouočenih rizika, odnosno preraspodele resursa u skladu sa tim rizicima, nadležni organi će pristupiti izmenama i dopunama Akcionog plana uz Strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

 

Nadležni organi su pripremili izvod iz nacionalne procene za javnost koji možete preuzeti sa ove stranice ili iz sekcije „Biblioteka“.