Нове смернице за процену ризика и примену ЗСПНФТ

21 јул 2020

Комисија за хартије од вредности и Управа за игре на срећу су ажурирале своје смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике из своје надлежности.

 

Више о смерницама КХоВ можете прочитати на вебсајту Комисије: Нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца

 

Смернице КХоВ можете преузети у у Библиотеци, секција Смернице и препоруке:Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности

 

Новим смерницама из надлежности Управе за игре на срећу можете приступити у Библиотеци, секција Смернице и препоруке:

 

Смернице за процену ризика од ПН и ФТ за обвезнике који приређују посебне игре на срећу у играчницама

Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који приређују посебне ире на срећу преко средстава електронске комуникације