Носиоци правосудних функција још једном на окупу

17 новембар 2023


Крагујевац, 31. октобар 2023. године

 

Представљена Национална процена ризика од прања новца и надзор над Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма

 

 

Национални координатори процене ризика од прања новца и Управа за спречавање прања новца су наставили са испуњавањем активности из усвојеног Акционог плана за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022-2024. година.

Након успешних округлих столова који су одржани у Београду, Нишу и  Суботици, национални координатори процене ризика од прања новца и Управа за спречавање прања новца су, организовали још један округли сто, и том приликом су били присутни представници  Основних јавних тужилаштва у Крагујевцу и Јагодини,  Прекршајних судова у Крагујевцу и Јагодини, као и Привредног суда у Крагујевцу, како би се на непосредан начин упознали са Националном проценом ризика од  прања новца, али и са надзором над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Пети по реду округли сто на ову тему  је организован 31. октобра 2023. године у Крагујевцу, у оквиру Пројекта  „Сузбијање нелегалних токова новца“,  који финансира немачка и норвешка Влада у сарадњи, а пројекат спроводи ГИЗ ГП ИФФ. 

На самом почетку скупа, координатор Миљко Радисављевић (Републичко јавно тужилаштво) је говорио о Споразуму потписаном између Републичког јавног тужилаштва и Управе царина, као и о модалитетима и начинима примене тог споразума.

Једна од замерки Манивал-а (Манивал је комитет Савета Европе који процењује усклађеност држава чланица са свим релевантним међународним стандардима за борбу против прања новца и финансирања тероризма) је  да указуују на благу и неуједначену казнену политику у Србији, и овакви скупови управо служе томе да се пракса унапреди и учесници што боље упознају са одредбама Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма.

Главни координатор Јелена Пантелић (Тужилаштво за организовани криминал) представила је учесницима Извештај Комитета Манивал, говорила је о препорукама ФАТФ-а, Стручном тиму Координационог тела, као и главним закључкцима Националне процене ризика од прања новца и Националне процене ризика од финансирања тероризма,  као и закључке Стручног тима.

У наставку рада, координатор превентивног дела система Данијела Танић Зафировић (Управа за спречавање прања новца) говорила је о примени Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, ко су све обвезници, која су обавезна интерна акта која израђују обвезници ( улога и значај сваког документа), шта је потребно да обвезник зна и примени из закона. Било је речи и о казненим одредбама, али је представила и податке о непосредном надзору, односно пресуде, ослањајући се на примере из праксе.

Координатор Маријана Симић Вујашевић (Тужилаштво за организовани криминал) учесницима је представила резултате процене рањивости система од прања новца и финансирања тероризма који се односе на анализу привредних преступа и прекршаја, казнену политику, Такође, речи је било и о регистру стварних власника и примени Закона о централној евиденцији старних власника.

Одржавање низа округлих столова носиоцима правосудних функција, не само да представља реализацију важне активности из Акционог плана, који је саставни део Стратегије за борбу против прања новца И финансирања тероризма за период 2020-2024. већ је и својеврсна прилика  да се правосудним органима на веома практичан начин приближе резултати Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма, као и сама примена Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.