Nosioci pravosudnih funkcija još jednom na okupu

17 novembar 2023


Kragujevac, 31. oktobar 2023. godine

 

Predstavljena Nacionalna procena rizika od pranja novca nadzor nad Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

 

 

Nacionalni koordinatori procene rizika od pranja novca i Uprava za sprečavanje pranja novca su nastavili sa ispunjavanjem aktivnosti iz usvojenog Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2024. godina.

Nakon uspešnih okruglih stolova koji su održani u Beogradu, Nišu i  Subotici, nacionalni koordinatori procene rizika od pranja novca i Uprava za sprečavanje pranja novca su, organizovali još jedan okrugli sto, i tom prilikom su bili prisutni predstavnici  Osnovnih javnih tužilaštva u Kragujevcu i Jagodini,  Prekršajnih sudova u Kragujevcu i Jagodini, kao i Privrednog suda u Kragujevcu, kako bi se na neposredan način upoznali sa Nacionalnom procenom rizika od  pranja novca, ali i sa nadzorom nad sprovođenjem Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Peti po redu okrugli sto na ovu temu  je organizovan 31. oktobra 2023. godine u Kragujevcu, u okviru Projekta  „Suzbijanje nelegalnih tokova novca“,  koji finansira nemačka i norveška Vlada u saradnji, a projekat sprovodi GIZ GP IFF. 

Na samom početku skupa, koordinator Miljko Radisavljević (Republičko javno tužilaštvo) je govorio o Sporazumu potpisanom između Republičkog javnog tužilaštva i Uprave carina, kao i o modalitetima i načinima primene tog sporazuma.

Jedna od zamerki Manival-a (Manival je komitet Saveta Evrope koji procenjuje usklađenost država članica sa svim relevantnim međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma) je  da ukazuuju na blagu i neujednačenu kaznenu politiku u Srbiji, i ovakvi skupovi upravo služe tome da se praksa unapredi i učesnici što bolje upoznaju sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

Glavni koordinator Jelena Pantelić (Tužilaštvo za organizovani kriminal) predstavila je učesnicima Izveštaj Komiteta Manival, govorila je o preporukama FATF-a, Stručnom timu Koordinacionog tela, kao i glavnim zaključkcima Nacionalne procene rizika od pranja novca i Nacionalne procene rizika od finansiranja terorizma,  kao i zaključke Stručnog tima.

U nastavku rada, koordinator preventivnog dela sistema Danijela Tanić Zafirović (Uprava za sprečavanje pranja novca) govorila je o primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, ko su sve obveznici, koja su obavezna interna akta koja izrađuju obveznici ( uloga i značaj svakog dokumenta), šta je potrebno da obveznik zna i primeni iz zakona. Bilo je reči i o kaznenim odredbama, ali je predstavila i podatke o neposrednom nadzoru, odnosno presude, oslanjajući se na primere iz prakse.

Koordinator Marijana Simić Vujašević (Tužilaštvo za organizovani kriminal) učesnicima je predstavila rezultate procene ranjivosti sistema od pranja novca i finansiranja terorizma koji se odnose na analizu privrednih prestupa i prekršaja, kaznenu politiku, Takođe, reči je bilo i o registru stvarnih vlasnika i primeni Zakona o centralnoj evidenciji starnih vlasnika.

Održavanje niza okruglih stolova nosiocima pravosudnih funkcija, ne samo da predstavlja realizaciju važne aktivnosti iz Akcionog plana, koji je sastavni deo Strategije za borbu protiv pranja novca I finansiranja terorizma za period 2020-2024. već je i svojevrsna prilika  da se pravosudnim organima na veoma praktičan način približe rezultati Nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, kao i sama primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.