Наставак обука обвезника, овај пут обука новооснованих рачуноводствених агенција и факторинг друштаваБеоград, 24. и 27. октобар 2023. године Представљена Национална процена ризика од прања новца и надзор над Законом о спречавању прања новца и финансирања

17 новембар 2023

 

Београд, 24. и 27. октобар 2023. године

 

Представљена Национална процена ризика од прања новца и надзор над Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма

 

 

Управа за спречавање прања новца-Одсек за надзор настављају са реализацијом активности из усвојеног Акционог плана за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022-2024. година.

 

И овај пут уз подршку Мисије ОЕБС, Управа за спречавање прања новца организовала је два вебинара на тему „Систем спречавања прања новца и финансирања тероризма, са освртом на процену ризика од прања новца и финансирања тероризма“. Речи је било и о практичној примени Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење.

Обуци је присуствовало преко 100 новооснованих рачуноводствених агенција и факторинг друштава, тачније овлашћена лица и заменици овлашћених лица, као и чланови највишег руководства код ових обвезника.

Имајући у виду да су то нови обвезници, циљ обуке је био подизања свести о припадности систему за борбу против прања новца и финансирања теоризма, као и обавезама које обвезници у систему имају.

 код ове групе обвезника.

План је да се настави са овом праксом коју смо успоставили пре пар година, јер је показала добре резултате у самој превенцији.