Најбоље праксе у утврђивању стварног власништва - документ ФАТФ

14 јануар 2020

Анонимне shell компаније су једна од најраширенијих метода прања новца који потиче из криминала и корупције. Новим Најбољим праксама FATF државама се помаже да скину вео тајности са стварног власника компаније, фондације, удружења или другог правног лица, и спречава се њихова злоупотреба у сврхе криминала и тероризма.

Радна група за финансијску акцију (Financial Action Task Force - FATF) је тело које поставља светске стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма.  FATF је 2003. године био прво међународно тело које је поставило глобалне стандарде за стварно власништво. FATF је тада затражио од држава да обезбеде да њихови органи могу прибављати ажурне и тачне информације о лицу или лицима која стоје иза компанија и фондација и других правних лица.  FATF је 2012. године додатно ојачао и појаснио своје захтеве које се односе на стварно власништво.

Ипак, оцене радњи које су државе предузимале у овој области од тада показују да се већи број држава и даље суочава са изазовима у обезбеђивању транспарентности власништва над правним лицима. Многе нису у стању успешно да спречавају криминалце и терористе у прикривању свог идентитета и нелегалних активности које су у позадини наизглед законите активности.

FATF је израдио документ о најбољим праксама који садржи примере из многих чланица глобалне мреже FATF и регионалних тела које функционишу по узору на FATF, што ће државама помоћи у испуњавању захтева FATF.  У извештају се наглашава да су јурисдикције које комбиновано примењују више механизама, где се користи више извора информација, често делотворније у спречавању злоупотребе правних лица у противзаконите сврхе. 

У извештају се наводе најчешћи изазови с којима се државе суочавају у настојању да обезбеде да идентитет стварних власника правних лица буде утврђен, и предлажу се кључна обележја делотворног система.

У документу се такође предлажу опције које су јурисдикцијама на располагању за сврхе прибављања информација о стварном власништву над субјектима из иностранства.

За више информација:

Овај извештај допуњује раније документе FATF: 

Преузето са https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/best-practices-beneficial-ownership-legal-persons.html