ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР - конкурс 28. јун 2023

18 септембар 2023

Поштовани,

Управа за спречавање прања новца, Министарство финансија, сагласно члану 57. став 8. Закона о државним службеницима,  доставља листу  кандидата  под шифром  њихове  пријаве  као и име и презимe, кандидата који су изабрани у конкурсном поступку (јавни конкурс који је оглашен дана 28јуна 2023. годинеи то за радно место :

 

 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

 

на радном месту за стручне послове усаглашености са пореским прописима, Група за примену усаглашености пореских прописа на међународном нивоу,  у звању саветник

 

Шифра

1ЂЈ2806231ИН/24-2023

Укупан број бодова

49,99

Кандидат који је изабран у изборном поступку

Име и презиме.                                                                                 Шифра

Вања Ристески                                                                                1ЂЈ2806231ИН/24-2023