LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR - konkurs 28. jun 2023

18 septembar 2023

Poštovani,

Uprava za sprečavanje pranja novca, Ministarstvo finansija, saglasno članu 57. stav 8. Zakona o državnim službenicima,  dostavlja listu  kandidata  pod šifrom  njihove  prijave  kao i ime i prezime, kandidata koji su izabrani u konkursnom postupku (javni konkurs koji je oglašen dana 28juna 2023. godinei to za radno mesto :

 

 

LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR

 

na radnom mestu za stručne poslove usaglašenosti sa poreskim propisima, Grupa za primenu usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou,  u zvanju savetnik

 

Šifra

1ĐJ2806231IN/24-2023

Ukupan broj bodova

49,99

Kandidat koji je izabran u izbornom postupku

Ime i prezime.                                                                                 Šifra

Vanja Risteski                                                                                1ĐJ2806231IN/24-2023