Комитет МАНИВАЛ усвојио извештај о напретку Републике Србије

08 децембар 2010

Комитет Манивал, стручни комитет у оквиру Савета Европе, чији је рад заснован на систему узајамних процена, је у децембру 2009. године усвојио Извештај о детаљној процени радњи и мера које Република Србија постиже на плану борбе против прања новца и финансирања тероризма.

Део тог извештаја су и препоруке Комитета Манивал, које обавезују државу, која је чланица Савета Европе да годину дана након усвојеног извештаја, Комитету поднесе извештај о постигнутом напретку. На дневном реду другог дана 34. заседања Комитета Манивал, 8. децембра 2010. године, расправљало се и о постигнутом напретку у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма наше државе у последњих годину дана. Након детаљне анализе најзначајнијих ФАТФ препорука од стране секретаријата Манивал, делегацији Србије су постављана бројна питања од стране делегација држава чланица Савета Европе, као и од експерата Комитета Манивал у области финансија и права. Након успешне расправе, пленариј Комитета Манивал је консензусом усвојио извештај о напретку Републике Србије. Овај извештај ће бити објављен на званичној web страници Комитета Манивал. Делегацију Републике Србије су, поред представника Управе за спречавање прања новца, чинили и представници Народне банке Србије, Министарства унутрашњих послова и Комисије за хартије од вредности. На овај начин, делегација Републике Србије, а пре свега Управа за спречавање прања новца је још једном потврдила успешан рад.