Komitet MANIVAL usvojio izveštaj o napretku Republike Srbije

08 decembar 2010

Komitet Manival, stručni komitet u okviru Saveta Evrope, čiji je rad zasnovan na sistemu uzajamnih procena, je u decembru 2009. godine usvojio Izveštaj o detaljnoj proceni radnji i mera koje Republika Srbija postiže na planu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Deo tog izveštaja su i preporuke Komiteta Manival, koje obavezuju državu, koja je članica Saveta Evrope da godinu dana nakon usvojenog izveštaja, Komitetu podnese izveštaj o postignutom napretku. Na dnevnom redu drugog dana 34. zasedanja Komiteta Manival, 8. decembra 2010. godine, raspravljalo se i o postignutom napretku u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma naše države u poslednjih godinu dana. Nakon detaljne analize najznačajnijih FATF preporuka od strane sekretarijata Manival, delegaciji Srbije su postavljana brojna pitanja od strane delegacija država članica Saveta Evrope, kao i od eksperata Komiteta Manival u oblasti finansija i prava. Nakon uspešne rasprave, plenarij Komiteta Manival je konsenzusom usvojio izveštaj o napretku Republike Srbije. Ovaj izveštaj će biti objavljen na zvaničnoj web stranici Komiteta Manival. Delegaciju Republike Srbije su, pored predstavnika Uprave za sprečavanje pranja novca, činili i predstavnici Narodne banke Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i Komisije za hartije od vrednosti. Na ovaj način, delegacija Republike Srbije, a pre svega Uprava za sprečavanje pranja novca je još jednom potvrdila uspešan rad.