Јурисдикције у високом ризику и под појачаним праћењем - FATF, јуни 2021.

02 јул 2021

Радна група за финансијску акцију (Financial Action Task Force - FATF), тело које поставља стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма, редовно објављује саопштења

a) којима се означавају државе или јурисдикције које имају озбиљне стратешке недостатке у борби против прања новца, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење (енгл. "High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action") и

б) којима се означавају државе које активно сарађују са FATF на отклањању стратешких недостатака у својим системима за борбу против прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење (енгл. "Jurisdictions under Increased Monitoring").

Последња саопштења FATF је објавио у јуну 2021. Позивамо обвезнике да наведено узимају у обзир у свом пословању, у складу са одредбама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Документима можете приступити преко следећих линкова:

 

Високоризичне јурисдикције

Јурисдикције под појачаним праћењем


Више о

 

Процес утврђивања јурисдикција са стратешким недостацима и анализи напретка