Jurisdikcije u visokom riziku i pod pojačanim praćenjem - FATF, juni 2021.

02 jul 2021

Radna grupa za finansijsku akciju (Financial Action Task Force - FATF), telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, redovno objavljuje saopštenja

a) kojima se označavaju države ili jurisdikcije koje imaju ozbiljne strateške nedostatke u borbi protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje (engl. "High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action") i

b) kojima se označavaju države koje aktivno sarađuju sa FATF na otklanjanju strateških nedostataka u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje (engl. "Jurisdictions under Increased Monitoring").

Poslednja saopštenja FATF je objavio u junu 2021. Pozivamo obveznike da navedeno uzimaju u obzir u svom poslovanju, u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Dokumentima možete pristupiti preko sledećih linkova:

 

Visokorizične jurisdikcije

Jurisdikcije pod pojačanim praćenjem


Više o

 

Proces utvrđivanja jurisdikcija sa strateškim nedostacima i analizi napretka