Јавни позив за учешће у јавној расправи

20 јануар 2022


На седници Одбора за привреду и финансије одржаној дана 19. јануара 2022.године донет је Закључак о спровођењу јавне расправе о Предлогу Акционог плана за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022-2024.

 

Позивамо све заинтересоване стране да се упознају са Предлогом Акционог плана за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период од 2022-2024.године (у даљем тексту: Предлог акционог плана).

 

Јавна расправа о Предлогу акционог плана спровешће се у периоду од 21. јануара до 10. фебруара 2022. године. Учесници у јавној расправи су релевантни државни органи, представници цивилног друштва, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

 

Програм јавне расправе о Предлогу акционог плана, објављен је на интернет страници Министарства финансија – Управа за спречавање прања новца, www.apml.gov.rs и на порталу еКонсултације.

 

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству финансија – Управа за спречавање прања новца на адресу Ресавска 24, Београд, или електронским путем на e-mail адресу: konsultacije@apml.gov.rs.

 

По окончању поступка јавне расправе Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће и објавиће извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу акционог плана на интернет страници Министарства финансија – Управа за спречавање прања новца и порталу еКонсултације најкасније седмог радног дана пре подношења Влади на разматрање и усвајање.