Javni konkurs, izabrani kandidat-referent

18 мај 2023

 

Управа за спречавање прања новца, Министарство финансија, сагласно члану 57. став 8. Закона о државним службеницима,  доставља листу  кандидата  под шифром  њeгове пријаве  као и име и презимe, кандидата који  je  изабран у конкурсном поступку (јавни конкурс који је оглашен дана 22. фебруара 2023. године) и то за радно место :

 

 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

 

- радно место за обраду података, у звању референт, Група за примену усаглашености пореских прописа на међународном нивоу:

 

Шифра

1ЂЈ2202232ИН/7-2023

Укупан број бодова

47,99

Кандидат који је изабран у изборном поступку

Име и презиме.                                                                                 Шифра

Александар Милић                                                                          1ЂЈ2202232ИН/7-2023