Javni konkurs, izabrani kandidat-referent

18 Maj 2023

 

Uprava za sprečavanje pranja novca, Ministarstvo finansija, saglasno članu 57. stav 8. Zakona o državnim službenicima,  dostavlja listu  kandidata  pod šifrom  njegove prijave  kao i ime i prezime, kandidata koji  je  izabran u konkursnom postupku (javni konkurs koji je oglašen dana 22. februara 2023. godine) i to za radno mesto :

 

 

LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR

 

- radno mesto za obradu podataka, u zvanju referent, Grupa za primenu usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou:

 

Šifra

1ĐJ2202232IN/7-2023

Ukupan broj bodova

47,99

Kandidat koji je izabran u izbornom postupku

Ime i prezime.                                                                                 Šifra

Aleksandar Milić                                                                          1ĐJ2202232IN/7-2023