Изводи и потврде о стварним власницима за потребе пословања привредних субјеката које издаје АПР

10 фебруар 2021

 

Ради обезбеђивања транспарентних података о стварним власницима и олакшавања пословања привредним субјектима, Агенција за привредне регистре је омогућила издавање извода и потврда из Централне евиденције стварних власника у форми електронског документа или у папирној форми.

У зависности од потреба пословања привредних субјеката, или захтева надлежног органа и других привредних субјеката (банке), којима су подаци о стварним власницима регистрованих субјеката потребни, корисници ове услуге могу одабрати начин наручивања, плаћања и издавања документа из евиденције.

Извод се издаје са подацима о тренутним стварним власницима регистрованог субјекта, док потврда садржи историјске податке о стварним власницима регистрованог субјекта, или податке о физичком лицу које је уписано као стварни власник, или је било уписано у евиденцији у неком временском периоду од увођења Централне евиденције до момента издавања потврде.

Подносилац захтева може бити било које заинтересовано лице, које може да изабере један од два начина издавања извода или потврде - у форми електронског документа или у форми писаног документа (папирни документ). 

Електронски захтев за издавање извода и потврде подноси се преко интернет странице Агенције www.apr.gov.rs, односно преко система за централизовано пријављивање корисника АПР, којем се приступа преко страница:

Централна евиденција стварних власника- Изводи и потврде  или

Услуге- еИзводи и потврде из Централне евиденције стварних власника

Попуњени образац захтева за издавање извода и потврде из Централне евиденције стварних власника може се предати лично на шалтеру АПР-а, или послати поштом.