Izvodi i potvrde o stvarnim vlasnicima za potrebe poslovanja privrednih subjekata koje izdaje APR

10 februar 2021

 

Radi obezbeđivanja transparentnih podataka o stvarnim vlasnicima i olakšavanja poslovanja privrednim subjektima, Agencija za privredne registre je omogućila izdavanje izvoda i potvrda iz Centralne evidencije stvarnih vlasnika u formi elektronskog dokumenta ili u papirnoj formi.

U zavisnosti od potreba poslovanja privrednih subjekata, ili zahteva nadležnog organa i drugih privrednih subjekata (banke), kojima su podaci o stvarnim vlasnicima registrovanih subjekata potrebni, korisnici ove usluge mogu odabrati način naručivanja, plaćanja i izdavanja dokumenta iz evidencije.

Izvod se izdaje sa podacima o trenutnim stvarnim vlasnicima registrovanog subjekta, dok potvrda sadrži istorijske podatke o stvarnim vlasnicima registrovanog subjekta, ili podatke o fizičkom licu koje je upisano kao stvarni vlasnik, ili je bilo upisano u evidenciji u nekom vremenskom periodu od uvođenja Centralne evidencije do momenta izdavanja potvrde.

Podnosilac zahteva može biti bilo koje zainteresovano lice, koje može da izabere jedan od dva načina izdavanja izvoda ili potvrde - u formi elektronskog dokumenta ili u formi pisanog dokumenta (papirni dokument). 

Elektronski zahtev za izdavanje izvoda i potvrde podnosi se preko internet stranice Agencije www.apr.gov.rs, odnosno preko sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika APR, kojem se pristupa preko stranica:

Centralna evidencija stvarnih vlasnika- Izvodi i potvrde  ili

Usluge- eIzvodi i potvrde iz Centralne evidencije stvarnih vlasnika

Popunjeni obrazac zahteva za izdavanje izvoda i potvrde iz Centralne evidencije stvarnih vlasnika može se predati lično na šalteru APR-a, ili poslati poštom.