Извештај о спроведеном консултативном процесу о Акционом плану уз Стратегију за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022-2024.

31 јануар 2022

У периоду 21.12.2021 – 26.01.2022. Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца је спровела консултативни процес у току израде Акционог плана уз Стратегију за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022-2024.

 

Стратегијом за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2020-2024), која је усвојена 13.2.2020, предвиђено је да се Акциони план за спровођење Стратегије доноси за 2020-2022, а да ће потом бити ревидиран у складу са закључцима ажуриране националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма из 2021. године. Извештаји о овој процени усвојени су на седници Владе Републике Србије 30.9.2021. године, а извод за јавност је објављен на вебсајту Управе за спречавање прања новца (www.apml.gov.rs). Национална процена представља основни повод за ревидирање Акционог плана, али ће се у његовој изради узети у обзир и догађаји и информације који су битни за формулисање будућих активности. Предмет ревидирања су само активности из Акционог плана, а не посебни циљеви и мере из Стратегије.

 

Позив на учешће у консултативном процесу објављен је на вебсајту Управе за спречавање прања новца 21. децембра 2021. као и на порталу Е-Консултације 31. децембра 2021. године.

 

Сви заинтересовани су били позвани да своје предлоге, сугестије и коментаре за потребе израде Акционог плана за период 2022-2024 доставе на електронску адресу konsultacije@apml.gov.rs до 15.1.2022. године, али су коментари могли бити примани и након тог датума.

 

У току тог периода (6.1.2022), примљен је један конкретан предлог и то од Удружења банака Србије у коме се предлажу измене и допуне прописа ради олакшавања размене података између обвезника.

 

Сви примљени коментари биће размотрени у оквиру Радне групе за израду Акционог плана уз Стратегију за борбу против прања новца и финансирања тероризма, за период 2022-2024.

 

Сви заинтересовани имају могућност и учешћа у јавној расправи о предлогу Акционог плана (2022-2024) која је отворена 21. јануара 2022. и трајаће до 10. фебруара 2022. године и то достављањем предлога, сугестија и коментара на имејл konsultacije@apml.gov.rs.