Извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу Aкционог плана за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022–2024.

23 фебруар 2022

На основу члана 36. Закона о планском систему („Службени гласник РС“, број 30/18), чл. 45. и 46. Уредбе о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС“, број 8/19) и 41. Пословника Владе („Службени гласник РС“, бр. 61/06-пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19 – др. пропис), Управа за спречавање прања новца објављује Извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу Aкционог плана за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022–2024.

Извештај можете преузети овде:

Стратегија, Акциони план , Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма у РС, Анализа и процена ризика, Година 2022, Анализа и процена ризика