Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022–2024.

23 februar 2022

Na osnovu člana 36. Zakona o planskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 30/18), čl. 45. i 46. Uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika („Službeni glasnik RS“, broj 8/19) i 41. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS“, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 i 8/19 – dr. propis), Uprava za sprečavanje pranja novca objavljuje Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022–2024.

Izveštaj možete preuzeti ovde: