Измене листа индикатора

12 фебруар 2024

Народна банка Србије је, на основу члана 68. став 1. и члана 109. став 1. и 3-5. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма донела:

- Листу индикатора за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код банака, Г. бр. 3286 од 1.2.2024. године,

- Листу индикатора за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код обвезника из области животног осиурања , Г. бр. 3287 од 1.2.2024. године,

- Листу индикатора за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код друштва за управљање добровољним пензијским фондом, Г. бр. 3288 од 1.2.2024. године

-Листу индикатора за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код давалаца финансијског лизинга, Г. бр. 3289 од 1.2.2024. године


https://www.apml.gov.rs/indikatori