Izmene lista indikatora

12 februar 2024

Narodna banka Srbije je, na osnovu člana 68. stav 1. i člana 109. stav 1. i 3-5. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma donela:

- Listu indikatora za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod banaka, G. br. 3286 od 1.2.2024. godine,

- Listu indikatora za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod obveznika iz oblasti životnog osiuranja , G. br. 3287 od 1.2.2024. godine,

- Listu indikatora za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, G. br. 3288 od 1.2.2024. godine

-Listu indikatora za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod davalaca finansijskog lizinga, G. br. 3289 od 1.2.2024. godine


https://www.apml.gov.rs/indikatori