Измена на листи санкција према Резолуцији СБУН 1718 од 8.3.2024. године

11 март 2024

Дана 8.3.2024. године Комитет СБ основан на основу Резолуције 1718 (2006) у вези са Демократском Народном Републиком Корејом (ДНРК) изменио је санкциону листу физичких и правних лица.

 

Ажурирана верзија Консолидоване листе доступна је преко следећег линка: https://scsanctions.un.org/search/

 

Позивамо обвезнике по закону да редовно прегледају наведене листе како би ажурно извршавали законске обавезе.