Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji SBUN 1718 od 8.3.2024. godine

11 mart 2024

Dana 8.3.2024. godine Komitet SB osnovan na osnovu Rezolucije 1718 (2006) u vezi sa Demokratskom Narodnom Republikom Korejom (DNRK) izmenio je sankcionu listu fizičkih i pravnih lica.

 

Ažurirana verzija Konsolidovane liste dostupna je preko sledećeg linka: https://scsanctions.un.org/search/

 

Pozivamo obveznike po zakonu da redovno pregledaju navedene liste kako bi ažurno izvršavali zakonske obaveze.