ФАТФ објавио ,,сиву" и ,,црну" лису

18 април 2024

 

 

Након сваког пленарног састанка ФАТФ (Financial Action Task Force), на сајту ове организације објављују се две публикације, Јурисдикције под појачаним праћењем (Jurisdictions under Increased Monitoring), https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-february-2024.html  и Високоризичне јурисдикције на које се односи позив на акцију (High-Risk Jurisdictions Subject to a Call for Action),https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2024.html.

Јурисдикције под појачаним праћењем активно раде са ФАТФ на решавању стратешких недостатака у систему за спречавање прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације. Када ФАТФ стави јурисдикцију под појачано праћење, то значи да се држава обавезала да хитро решава препознате стратешке недостататке у договореним роковима и да је подвргнута појачаном праћењу. Ова листа јурисдикција често се ван ФАТФ назива сивом листом.

Високоризичне јурисдикције имају значајне стратешке недостатке у системима за борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације. За све државе препознате као високоризичне ФАТФ позива све чланице и апелује на све јурисдикције да примењују појачане радње и мере познавања и праћења странке а у најозбиљнијим случајевима државе се позивају да примене контрамере да би заштитиле међународни финансијски систем од  ризика прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације, који проистичу из те државе. Ова листа често се ван ФАТФ назива црном листом.

Управа за спречавање прања новца позива све обвезнике да прате објављивање ове две листе на сајту ФАТФ.