FATF objavio ,,sivu" i ,,crnu" lisu

18 april 2024

 

 

Nakon svakog plenarnog sastanka FATF (Financial Action Task Force), na sajtu ove organizacije objavljuju se dve publikacije, Jurisdikcije pod pojačanim praćenjem (Jurisdictions under Increased Monitoring), https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-february-2024.html  i Visokorizične jurisdikcije na koje se odnosi poziv na akciju (High-Risk Jurisdictions Subject to a Call for Action),https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2024.html.

Jurisdikcije pod pojačanim praćenjem aktivno rade sa FATF na rešavanju strateških nedostataka u sistemu za sprečavanje pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Kada FATF stavi jurisdikciju pod pojačano praćenje, to znači da se država obavezala da hitro rešava prepoznate strateške nedostatatke u dogovorenim rokovima i da je podvrgnuta pojačanom praćenju. Ova lista jurisdikcija često se van FATF naziva sivom listom.

Visokorizične jurisdikcije imaju značajne strateške nedostatke u sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Za sve države prepoznate kao visokorizične FATF poziva sve članice i apeluje na sve jurisdikcije da primenjuju pojačane radnje i mere poznavanja i praćenja stranke a u najozbiljnijim slučajevima države se pozivaju da primene kontramere da bi zaštitile međunarodni finansijski sistem od  rizika pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije, koji proističu iz te države. Ova lista često se van FATF naziva crnom listom.

Uprava za sprečavanje pranja novca poziva sve obveznike da prate objavljivanje ove dve liste na sajtu FATF.