Додатно јачање капацитета Управе за спречавање прања новца

27 јул 2020

Пројекат „ЕУ подршка спречавању прања новца у Србији“, који финансира Европска унија, између осталог предвиђа низ обука и радионица у циљу подизања капацитета Управе у различитим областима.


Из тога разлога, током маја и јуна организовано је укупно 8 радионица преко интернета које су, између осталог, биле посвећене различитим смерницама и методологијама које је објавио FATF. Посебна пажња посвећена је Смерницама о приступу заснованом на процени ризика са посебним освртом на рачуноводствену професију. Превод ове и још једног броја публикација FATF обезбеђен је, уз сагласност FATF, кроз Пројекат „ЕУ подршка спречавању прања новца у Србији“, а са циљем унапређења знања свих институција у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма.


У истом периоду, пројекат је организовао још 8 радионица преко интернета за запослене у Управи са циљем да се унапреде техничка знања за коришћење IT алата који је развијен у оквиру Пројекта, а који на једном месту даје преглед техничке усклађености домаћег система са стандардима FATF.


У наредном периоду се разматра могућност организовања online обука и за остале учеснике у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма, а на јесен су могуће онлине обуке и за одређене групе обвезника.

 

Корисник Пројекта је Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи KPMG.

 

 

Може вас занимати и:

 

Смернице FATF о приступу заснованом на анализи и процени ризика од прања новца и финансирања тероризма за рачуновође (превод)

FATF Guidance for a Risk-Based Approach for the Accounting Profession (вебсајт FATF)