Закон о изменама и допунама Закона о СПН

07 децембар 2010

Дана 30.11.2010. године усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Закон је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије" број 91/2010 од 3.12.2010. године.