Водич „Спречавање финансирања тероризма – водич за донаторе“

05 децембар 2019

Управа за спречавање прања новца у сарадњи са надлежним државним органима који су део Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма и Грађанске иницијативе израдила је водич – „Спречавање финансирања тероризма – водич за донаторе“. У водичу су представљени конкретни механизми и алати који могу помоћи донаторским организацијама да се заштите од потенцијалних злоупотреба.

Публикација се може погледати и преузети у Библиотеци, под Стручни текстови и брошуре