Видео презентације вебинара за лиценцирање

15 јануар 2021

 

Управа за спречавање прања новца је током децембра 2020. године одржала низ вебинара на којима су различитим групама обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма представљене типологије у циљу припреме за полагање стручног испита за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица. Уколико сте пропустили да учествујете на поменутим вебинарима, путем линка у наставку можете да погледате наведене презентације.

 

https://www.youtube.com/channel/UCTGCF_tVPCJv6qw6Q0-PwAw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1