Успостављање механизма преиспитивања прекограничних претњи

27 август 2019

Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма, којим председава потпредседник Владе и министар унутрашњих послова, донело је 13. јуна 2019. године решење о образовању Стручног тима за успостављање механизма размене информација у вези са листом идентификованих земаља.

Овај стручни тим чине представници Републичког јавног тужилаштва, Управе за спречавање прања новца, Безбедносно-информативне агенције, Тужилаштва за организовани криминал, Пореске полиције, Министарства унутрашњих послова, Народне банке Србије, Комисије за хартије од вредности и Управе царина. Стручним тимом руководи Јелена Пантелић из Управе за спречавање новца.

У периоду од 21-23. јула 2019. године у Руми је одржана прва радионица Стручног тима на којој су, између осталог, формирани критеријуми на основу којих ће бити припремљена методологија праћења прекограничних претњи. Радионица је одржана у оквиру Пројекта  „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“,  који финансира Европска унија. Корисник пројекта је  Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ.