Управа обезбедила превод додатних публикација

04 август 2020


У оквиру пројекта „ЕУ подршка спречавању прања новца у Србији “, који финансира Европска унија, а ради транспарентности и унапређења знања код свих институција у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма, Управа за спречавање прања новца обезбедила је превод више публикација. Додатно је обезбеђен превод још два издања, Међународни стандарди за спречавање прања новца и финансирање тероризма и ширења оружја за масовно уништење – Препоруке ФАТФ и Методологија за процену техничке усклађености са препорукама ФАТФ и делотворности система СПН/ФТ.

Препоруке ФАТФ дефинишу оквир мера које државе треба да примењују како би спречиле прање новца и финансирање тероризма, као и финансирање ширења оружја за масовно уништење. Државе поседују различите законске, управне и оперативне оквире и различите финансијске системе, тако да не могу све државе предузети исте мере за борбу против ових претњи. Препоруке ФАТФ, стога, дефинишу међународни стандард, који државе треба да спроводе путем мера прилагођених њиховим конкретним околностима.

Методологија са друге стране представља основ за спровођење процена техничке усклађености са Препорукама ФАТФ, као и за оцену нивоа делотворности националног система за спречавање прања новца/ сузбијање финансирања тероризма (СПН/ФТ). Састоји се из три дела. Први део представља увод, у коме су наведени преглед Методологије процене, полазне информације и начин на који ће се методологија користити за спровођење евалуација/ процена. У другом делу су дефинисани критеријуми за процену техничке усклађености са сваком од Препорука ФАТФ. У трећем делу дефинисани су исходи, индикатори, подаци и други фактори који се користе за процену делотворности спровођења Препорука ФАТФ.

Публикације ће бити доступне свим домаћим институцијама које чине део система за борбу против прања новца и финансирање тероризма, а њихов основни циљ је да се повећа ефикасност у борби против прања новца и финансирања тероризма.

Корисник пројекта „ЕУ подршка спречавању прања новца у Србији“ је Министарство финансија – Управа за спречавање прање новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ.