Унапређење координације надзорних органа, Управе и правосудних органа, Београд, 18.10.2019. године

21 октобар 2019

 Организујући панел дискусију која је била посвећена унапређењу координације надзорних и правосудних  органа и Управе за спречавање прања новца у откривању сумњивих трансакција током поступка надзора, са посебним нагласком на матрицу ризика за супервизоре,  Управа је у петак, 18. октобра 2019. на једном месту окупила представнике Народне банке Србије, Комисије за хартије од вредности, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Управе за игре на срећу, Јавнобележничке коморе, Републичког јавног тужилаштва и Тужилаштва за организовани криминал. Гост предавач био је међународно признати експерт Јехуда Шефер.

На панелу је било речи и о модалитетима прављења узорака клијента/ трансакција током поступка надзора, о томе на који начин се може утврдити да је обвезник спровео све потребне активности и мере у откривању сумњивих активности (односно која су питања обавезна за обвезнике  и која је реална могућност обвезника у откривању сумњивих активности).

Панел дискусија је била место на којој се разговарало и о томе шта би требало да буде у фокусу током надзора, о томе  која питања треба да постављају супервизори и шта је од посебног интереса за правосудне органе како би се прикупили валидни докази. Током рада, разговарало се и о томе која су очекивања тужилаца у погледу примљене документације у односу на стварну могућност супервизора да прикупе наведену документацију. Део панела био је посвећен координацији између Финансијско обавештајних служби (ФОС) и супервизора, односно томе када ове службе захтевају посебан надзор и када надзорни органи обавештавају ФОС о сумњивим активностима.

Панел дискусија је  закључена је представљањем међународне праксе у размени информација између надзорних органа, ФОСа и правосудних органа и конкретном студијом случаја.

Панел дискусија је организована у оквиру Пројекта  „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“,  који финансира Европска унија. Корисник пројекта је  Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ.