Трендови прања новца и финансирања тероризма у чланицама Манивала током кризе узроковане пандемијом вируса COVID-19

04 септембар 2020

Криминалци користе пометњу коју је узроковала пандемија вирсуа COVID-19 и прилагођавају свој modus operandi како би додатно зарадили вршењем различитих врста кривичних дела као што су преваре електронским средствима, продаја фалсификованих лекова и високотехнолошки криминал.


Реагујући на те претње, глобална заједница која је ангажована у борби против прања новца и финансирања тероризма, међу којима је и Комитет Савета Европе Манивал (MONEYVAL), предузела је мере ради утврђивања изазова, добрих пракси и одговора држава на те изазове.


Део тих напора је и извештај "Трендови прања новца и финансирања тероризма у чланицама Манивала током кризе узроковане пандемијом вируса COVID-19" који је припремио Секретаријат Манивала. Извештај садржи прелиминарне закључке о претњама, слабостима и најбољим праксама које су до сада уочене у току пандемије, а на основу информација које је Манивал прикупио од својих чланица. Циљ извештаја јесте да се помогне доносиоцима политичких одлука, људима из праксе и приватном сектору да примене прецизније усмерене и делотворније мере ради ублажавања надолазећих ризика од прања новца и финансирања тероризма у европском контексту.

 

У резултатима овог извештаја наводи се и утисак да је ургентна потреба за прибављањем посебне медицинске опреме и робе узроковала одређене рањивости на превару, корупцију и накнадно прање новца.


Органи надлежни за праћење претњи од прања новца и финансирања тероризма морали су бити домишљати у изналажењу начина за вршење својих надлежности коришћењем средстава за безбедну електронску комуникацију. Утисак је да су ограничења одржавања састанака са физичким присуством у контексту вођења пословног односа као и веће ослањање на рад на даљину, повећали забринутост надлежних органа када је реч о примени свих мера чији је циљ адекватно утврђивање идентитета клијената.


Неки налази овог извештаја такође су релевантни за ширу јавност као извор информација које могу помоћи у заштити од потенцијалних превара, као што су phishing имејлови, поруке са линковима ка тзв. малициозним вебсајтовима, прилози чијим се отварањем прибављају подаци о извршеним плаћањима неке особе, као и извлачење поверљивих података (тзв. social engineering).


Утисак је да мере које су доношене као одговор на пандемију нису негативно утицале на међународну сарадњу у борби против прања новца и финансирања тероризма.

 

Извештају можете приступити путем следећег линка:

 

Трендови прања новца и финансирања тероризма у јурисдикцијама током кризе узроковане пандемијом вируса COVID-19


 

Може вас занимати и:

 

Документ FATF о ризицима од пања новца и финансирања тероризма у вези са пандемијом COVID-19 и мерама за њихово ублажавање