Типологије прања новца у Републици Србији

11 новембар 2011

Од свога оснивања 2002. године, Управа за спречавање прања новца Републике Србије ради на развоју система за борбу против прања новца.

Осим рада на институционалном јачању Управе, као централног, али свакако не јединог органа који се бави спречавањем и откривањем прања новца, развој тог система подразумева и константно усавршавање знања свих учесника у њему. Начини прања новца се стално мењају, јер криминалци користе различите начине да прикрију незаконито порекло новца, користећи слабости одређених сектора у некој држави. Управо у циљу анализе досадашњег искуства о начинима и техникама на које је могуће опрати новац у нашој држави настао је пројекат писања типологија прања новца у Републици Србији.

Пројекат је резултат дугогодишње успешње сарадње између Управе за спречавање прања новца и Организације за европску безбедност и сарадњу (OEBS). Радна група је састављена од државних службеника Управе за спречавање прања новца, коју чине економисти и правници који се баве различитим сегментима спречавања прања новца: неки од њих учествују у креирању законских решења, неки имају дугогодишња искуства  у рачуноводству и ревизији, а неки су укључени у откривање прања новца на тржишту капитала.  

Типологије су подељење у 8 одељака и указују на специфичности начина прања новца у нашој држави кроз различите секторе: банкарство, ревизију и рачуноводство, мењачке послове, осигурање, адвокатуру, као и прање новца на тржишту капитала и некретнина. Сваки одељак садржи опис стања у сектору, описе могућих начина  за  злоупотребу сектора у сврхе прања новца, као и трендове, односно  начине за које се претпоставља да ће  бити злоупотребљени у сврхе прања новца.

Циљ ових типологија је едукативни: треба да покажу обвезницима, од банака, мењачница и других представника финансијског сектора, па до посредника у промету непокретности, рачуновођа, ревизора и адвоката, које су све могућности да се опере новац уочене у различитим секторима, где су то сектори којима се свако од њих бави рањиви и на које облике на изглед легалног пословања треба највише да обрате пажњу.

Пројекат ће бити завршен до краја 2011. године, и типологије ће бити објављене на српском и енглеском језику.