Типологије прања новца и финансирања тероризма - инфо сесија за представнике државног и приватног сектора

04 јул 2019

Дана 1.7.2019. године у организацији Привредне коморе Србије представницима државног и приватног сектора у непосредној инфосесији указано је на значај усвојених Смерница за успостављање јединствене методологије израде извештаја и једнообразног праћења предмета прања новца и предмета финансирања тероризма и учесницима су даље представљене  Типологије прања новца и Типолгигије финансирања тероризма.

Влада РС дана 3. маја 2019. године донела је Смернице за успостављање јединствене методологије израде извештаја и једнообразног праћења предмета прања новца и предмета финансирања тероризма.

Смернице са једне стране уређују праћење предмета прања новца и финансирања тероризма, а са друге стране прописују податке које су у обавези да воде све институције ради праћења анализе ефикасности и делоттворности система. У инфосесији указало се на разлоге доношења овог вида Смерница које ће омогућити различите стратешке анализе, као и на значај решавања проблема праћења предмета прања новца и финансирања тероризма. Смернице су представљене од стране руководиоца Стручног тима које је формирао председник Координационог тела, г. Миљка Радисављевића из Републичког јавног тужилаштва.

Председник Координационог тела формирао је  Стручни тим за израду типологија прања новца и типологија финансирања тероризма 11. марта 2019. године. Руководилац тима била је Јелена Пантелић из  Управе за спречавање прања новца, а чланови су представници Републичког јавног тужилаштва, Тужилаштва за организовани криминал, Министарства унутрашњих послова, Народне банке Србије, Комисије за хартије од вредности, Пореске полиције, Министарства правде, Канцеларије Савета за националну безбедност, Безбедносно-информативне агенције.

Типологије прања новца са једне стране садрже типолошка понашања карактеристична за дела високог степена претње (иновирање типологија објављених 2015. године), али и типологије за предмете прања новца код којих је идентификована појава ОКГ,  затим случајеве самосталног прања новца и случајеве професионалног прања новца. Саставни део типологије су и студије случајева како за предикатна кривична дела и прање новца, тако и за самостално и професионално прање новца. За свако од дела високог степена претње, објашњени су разлози који су довели до ове оцене, стање у земљи, простор за побољшање, одређени статистички подаци,  а затим су издвојени модели поашања, индикатори карактеристични за ова дела и црвене заставице које указују на појачану пажњу како превентивног, тако и репресивног дела система када се уоче. Такође указано је на дела која носе повећан ризик када се ради о прекограничним претњама, као и секторе који су више изложени овом утицају. Поред типологија за дела високог степена претње за прање новца, објављене су и секторске типологије које уважавају процењене ризике и препознате ситуације како у предметима прања новца карактеристичне за одређени сектор, тако и у пријавама сумњивих извештаја. Секторске типологије представљају приказ модалитета понашања код свих обвезника, према процени ризика. Такође обрађени су и модели понашања за секторе племенитих метала и промет аутомобила, а дат је приказ модалитета понашања и за прање новца кроз привреду.

Типологије садрже и трендове и приказ појава које обвезници морају испратити у наредном периоду, међународна искуства која до сада нису препозната у Србији, али је потребно да се испрате ради адекватног реаговања у случају да се појаве примете, што све има за циљ адекватне одговоре на ризике у правом тренутку, као и низ препорука за приватни и државни сектор и поздрављају примере добре праксе у сарадњи инситуција.

 Типологије финансирања тероризма по први пут су објављене у Републици Србији и засноване су на резултатима процене ризика. Типологије обухватају и индикаторе и типолошка понашања за одређене секторе, а такође и изазове у наредном периоду са којима се сектори могу сусрести.  Осим тога, типологије дају одређене препоруке за систем са циљем да се унапреди како препознавање финансирања тероризма, тако и координација и сарадња свих учесника у систему.

Посебна пажња када се ради о финансирању тероризма просвећена је и НПО сектору и укључивању НПО сектора.

 Типологије прања новца и Типологије финансирања тероризма представљене су од стране аутора и чланова Координационог тела.