Стручни испит за брокере и друштва за осиграње

31 август 2011

Стручни испит за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица у брокерско-дилерским друштвима и друштвима за осигурање која имају дозволу за обављање послова животног осигурања ће се одржати 20. октобра 2011. године.

Сви кандидати се могу пријавити за полагање стручног испита на следећи начин:
Потребно је попунити образац пријаве за полагање стручног испита, а затим тако попуњен образац послати електронским путем, на мејл адресу: prijava@apml.org.rs, или поштом, на адресу: Управа за спречавање прања новца, Масарикова 2, 11000 Београд.
Рок за пријаву истиче 1. октобра 2011. године.
Уз пријаву за полагање стручног испита доставља се и доказ о извршеној уплати трошкова за полагање стручног испита.
Трошкови за полагање стручног испита се уплаћују на рачун број: 840-1562845-88;
Позив на број: 97 05105080401133742321;
Сврха уплате: трошкови за полагање стручног испита;
Прималац: Управа за спречавање прања новца, Београд, Масарикова 2