Србија скинута са сиве листе ФАТФ

27 јун 2019

На пленарном заседању ФАТФ процењено је да су испуњени сви захтеви који су стављени пред нашу земљу када је реч о борби против прања новца и финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење

На листи ФАТФ, међународног тела чији је задатак развој и унапређење борбе против прања новца и финансирања тероризма, Србија се налазила од фебруара 2018. године. Том приликом она је означена као држава са одређеним недостацима у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма.

Од тог момента, Србија је исказала опредељеност на највишем политичком нивоу за испуњавање Акционог плана ФАТФ и у потпуности спровела тај Акциони план, па је на пленарном заседању ФАТФ од 16-21. јуна 2019. године у Орланду, САД, скинута са ове листе.

ФАТФ је скидањем Србије са тзв. сиве листе потврдио значајан напредак Србије на унапређењу система спречавања прања новца и финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење и тако указао да је Србија ојачала механизме у том домену, али и да је наша земља уложила велике напоре у спровођењу Акционог плана ФАТФ у циљу исправљања недостатака како у техничком смислу (тј. постојања прописа) тако и у смислу делотворности (тј. примене прописа). Оцењено је и да постоји политичка посвећеност на највишем нивоу, као и институционални капацитети за наставак спровођења реформи у области спречавања прања новца и финансирања тероризма.

Узимајући то у обзир, Србија није више под мониторингом ФАТФ када је у питању даље усклађивање са стандардима у области спречавања прања новца и финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење.  

Током последњих годину дана у Србији је спроведена обимна законодавна активност: 12 закона је ступило на снагу, донесено је више од 60 подзаконских аката, смерница и других докумената. Међу тим новим прописима су  и нови Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма, као и измене Кривичног законика у делу који се односи на инкриминацију кривичног дела прања новца. Уз обимну законодавну иницијативу, Србија у последњих  годину и по дана улаже велике напоре у унапређење примене прописа у пракси и сарадње свих учесника у систему за спречавање прања новца и финансирање тероризма.

Важне реформе спроведене су и на институционалном нивоу - Србија је формирала нове институције, као што је Управа за игре на срећу, али је променила и структуру неких од постојећих институција.

Важну улогу у спровођењу реформи у складу са препорукама ФАТФ и Манивала има и Управа за спречавање прања новца, као орган управе у саставу Министарства финансија. Управа за спречавање прања новца је, у смислу међународних стандарда, финансијско-обавештајна служба Републике Србије, а њена надлежност је прописана Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Како би у највећој могућој мери допринела спречавању прања новца и финансирању тероризма, Управа спроводи одређени број пројеката, међу којима је и један који финансира Европска унија – „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“. Сврха Пројекта је, између осталог, да пружи подршку спровођењу препорука Манивала и усклађивању са стандардима ФАТФ и ЕУ, а најзначајнији део пројектних активности усмерен је на повећање квантитета и квалитета пријава сумњивих активности, унапређење финансијско-обавештајног рада и капацитета  Управе за спречавање прања новца,  као и унапређење сарадње Управе са обвезницима,  државним органима и свим другим учесницима у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Потврда да Србија остаје посвећена даљем унапређењу механизама за спречавање прања новца и финансирања тероризма, огледа си у томе што се очекује да ће нова Национална стратегија за спречавање прања новца и финансирање тероризма бити усвојена до краја 2019.