Србија и САД: Заједнички рад на пореским прописима

10 април 2019

Министар финансија Републике Србије Синиша Мали и амбасадор САД у Београду Кајл Скот потписали су данас Споразум између Владе Сједињених Америчких Држава и Владе Републике Србије са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа (The Foreign Account Tax Compliance Act), који се односи на сет прописа Сједињених Америчких Држава донет у циљу борбе против утаје пореза.

Овим прописима се предвиђа да стране финансијске институције или други финансијски посредници учествују путем извештавања у спречавању избегавања плаћања пореза од стране америчких држављана или резидената који своја финансијска средства држе у неамеричким финансијским институцијама и на страним рачунима.

Потписивање споразума ће омогућити унапређење и ефикасну примену пореских прописа, док ће домаће финансијске институције на међународном плану добити висок степен кредибилитета који доноси чињеница да су порески прописи усаглашени са међународним. На овај начин, Република Србија ће се придружити групи од преко 110 држава које заједно са САД интензивно раде на омогућавању међународне усклађености пореских закона, што истовремено доводи до јачања институционалних капацитета домаћих пореских органа у циљу свеукупне заштите финансијске стабилности Републике Србије.

Споразум је резултат сарадње Управе за спречавање прања новца Републике Србије и Владе САД.