Списак кандидата који су у октобарском испитном року II (25.10.2021. године и 28.10.2021. године) положили стручни испит за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица

29 октобар 2021

Јелена Пармаковић

Владимир Ћировић

Александра Раичевић

Радош Вељовић

Новица Михајловић

Александра Ивановић

Радисав Осмајлић

Јелица Јанковић

Диана Миливојевић

Миливој Лукић

Душан Стефановић

Владимир Филиповић

Ђорђе Протић

Јелена Коловић

Анђелка Зечевић

Магдалена Терзић

Драган Јаковљевић

Ратко Петровић

Ружица Костић

Оливера Славковић

Бранкица Глигоријевић

Славица Милуновић
Именованима ће бити издата лиценца за обављање посвова овлашћеног лица у року од 30 дана.