Списак кандидата који су у октобарском испитном року (18.10.2021. године и 21.10.2021. године) положили стручни испит за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица

25 октобар 2021

Бранислав Манојловић

Никола Медуловић

Момчило Ристић

Владимир Вучковић

Тијана Јанковић

Јована Јанковић


Именованима ће бити издата лиценца за обављање посвова овлашћеног лица у року од 30 дана.