Списак кандидата који су у новембарском испитном року II (22.11.2021. године и 26.11.2021. године) положили стручни испит за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица

29 новембар 2021

Кристина Миленковић

Љубица Ђајић

Наташа Маринковић

Ана Милинковић Луковић

Ана Ђоловић

Ана Миљевић

Мирослав Србљановић

Данијела Младеновић

Небојша Матовић

Лидија Обрадовић

Снежана Шарац

Ива Тодоровић

Александра Павловић

Милена Ђукић

 

Именованима ће бити издата лиценца за обављање послова овлашћеног лица у року од 30 дана.