Списак кандидата који су у мартовском испитном року року (15.03.2021. године и 17.03.2021. године) положили стручни испит за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица

23 март 2021

1. Маја Перић
2. Милош Радусиновић
3. Милунка Милановић
4. Александра Межић
5. Слађана Станојевић
6. Нада Бабовић
7. Јована Стевановић
8. Душица Живановић
9. Светозар Пековић
10. Марија Хорват
11. Стана Максимовић
12. Мирјана Милић
13. Ненад Јовичић
14. Лазар Петровић
15. Тијана Ефендић
16. Александра Милоњић
17. Катарина Василијевић Вујиновић
18. Драгана Плавша
19. Драган Ђорђевић
20. Весна Радичевић
21. Владимир Лукић
22. Дејан Узуновић
23. Тања Прокић
24. Владимир Луковић
25. Бојана Бабанић
26. Недељка Марковић
27. Злата Новаковић
28. Немања Богосављевић

Именованима ће бити издата лиценца за обављање послова овлашћеног лица у року од 30 дана.