Списак кандидата који су у мартовском испитном року (27.3.2023. године и 30.3.2023. године) положили стручни испит за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица

31 март 2023

Дарко Лазић

Николина Јотановић

Лана Јанковић

Адриана Ристић

Златан Стојановић

Нинослав Јанковић

Душан Илић

Мирјана Ганић

Немања Скокнић

Сања Новаковић

Невена Митровић

Ђорђе Мудренић

Светлана Ранђеловић

Николина Балножан

 

Именованима ће бити издате лиценце за обављање послова овлашћеног лица у року од 30 дана.