Списак кандидата који су у мајском испитном року року (24.05.2021. године и 27.05.2021. године) положили стручни испит за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица

28 мај 2021

Марко Коцев

Јелена Михајловић

Игор Пап

Јелена Кондић

Марија Поповић

Јелена Шљивар

Југана Кутлача

Слађана Каначки

Маријана Дукић

Зоран Јанковић

Маја Милојевић Коларевић

Гордана Кузман

Биљана Зељковић

Марјана Недељковић

Владимир Календаровић

Јелена Новаковић

Саша Брашић

Горан Сорак

Лазар Ђелошевић

Јелена Пуношевац

Душица Николоски


Именованима ће бити издата лиценца за обављање послова овлашћеног лица у року од 30 дана.