Списак кандидата који су у јунском испитном року (14.06.2021. године и 16.06.2021. године) положили стручни испит за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица

17 јун 2021

Маријана Павлица

Тамара Софтић

Маја Ћук Аргириадис

Милица Јовановић

Блашко Вучинић


Именованима ће бити издата лиценца за обављање послова овлашћеног лица у року од 30 дана.