Смернице Министарства трговине, туризма и телекомуникације за лица лица која се баве поштанским саобраћајем

18 децембар 2020

Министарство трговине, туризма и телекомуникације – Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај донело је смернице за примену одредаба ЗСПНФТ за лица која се баве поштанским саобраћајем.

Смернице можете преузети у Библиотеци, секција Смернице и препоруке: Смернице за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за лица која се баве поштанским саобраћајем.