Саопштење ФАТФ из фебруара 2020. године

18 март 2020

FATF, тело које поставља стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма, објавио је саопштење о јурисдикцијама које имају стратешке недостатке и које представљају ризик по међународни финансијски систем. Саопштење је објављено да би се државе упознале са утврђеним стањем у датим државама и предузеле одређене мере.

FATF издаје два документа: у једном се наводе државе у односу на које FATF позива државе чланице глобалног система да предузму мере (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 21 February 2020) а у другом се наводе државе које су под појачаним праћењем FATF (Jurisdictions under Increased Monitoring – 21 February 2020 ).

Наведеним документима FATF се може приступити путем следећих линкова:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html